Vertrouwenspersoon

Met al jouw vragen of klachten over Siriz kunt je terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ. Alle minderjarige cliënten van Siriz mogen een beroep op hen doen. De vertrouwenspersonen stellen jouw belang voorop. Zij ondersteunen jou gratis.

 

Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Siriz.

 

U kunt contact opnemen met het AKJ  via tel. 088 – 555 1000 of e-mail info@akj.nl.

In deze folder leest u wat het AKJ precies voor u kan betekenen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.akj.nl.
In de klachtenprocedure van Siriz kunt u lezen hoe Siriz uw klachten behandelt en ter harte neemt.