Vertrouwenspersoon

Met al uw vragen of klachten over Siriz kunt u terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersonen van het AKJ. Alle cliënten van Siriz mogen een beroep op hen doen, zowel jeugdigen als volwassenen. De vertrouwenspersonen stellen uw belang voorop. Zij ondersteunen u gratis.

 

Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Siriz.

 

U kunt contact opnemen met het AKJ  via tel. 088 – 555 1000 of e-mail info@akj.nl.

In deze folder leest u wat het AKJ precies voor u kan betekenen. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.akj.nl.
In de klachtenprocedure van Siriz kunt u lezen hoe Siriz uw klachten behandelt en ter harte neemt.