Bekijk andere nieuwsberichten
18 dec

Verklaring stemmingen Kamer 18 december 2018

Siriz heeft kennis genomen van de stemmingen van vandaag over drie moties die betrekking hebben op keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap.
Een van de twee aangenomen moties betreft die van de Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Ockje Tellegen (VVD) over het niet maar één oplossingsrichting belichten bij onbedoelde zwangerschap in zowel keuzegesprekken als andere uitingen van maatschappelijke organisaties.
Deze motie vormt het sluitstuk van de kwaliteitscriteria zoals die gaan gelden voor keuzehulpaanbieders.

 

De tweede aangenomen motie betreft de motie van Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA). Deze motie beoogt dat het centrale informatiepunt bij het doorverwijzen de onbedoeld zwangere vrouw informeert over de missie en doelstellingen van de keuzehulporganisaties en rekening houdt met een eventuele voorkeur van de desbetreffende vrouw voor een specifieke keuzehulporganisatie.

 

Kwaliteitseisen
Het is goed dat de staatssecretaris van VWS werk heeft gemaakt van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan keuzehulpgesprekken. Siriz hecht belang aan de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven. Daarover zijn wij volledig transparant. Daarom vinden we het belangrijk dat een onbedoeld zwangere vrouw een weloverwogen keuze over haar zwangerschap maakt. In de kwaliteitscriteria wordt nu ook officieel vastgelegd dat wanneer een vrouw vindt dat haar noodsituatie niet op een andere wijze kan worden beëindigd dan door een zwangerschapsafbreking, dat de vrouw haar keuze doet na zorgvuldige overweging en in vrijwilligheid.
Die zorgvuldige keuzeafweging omvat óók het bespreken van de mogelijke gevolgen van een abortus voor een vrouw zelf, het ongeboren leven en haar sociale omgeving.

 

Professioneel hulpverleningsproces
De verantwoordelijkheid voor en de keuze over een zwangerschap liggen bij de vrouw. In onze keuzegesprekken richten we ons op het bespreken en overwegen van het volledige keuzespectrum dat een vrouw heeft als zij onbedoeld zwanger is. Iedere vrouw en haar eventuele partner kan, ongeacht haar keuze, aanspraak maken op onze ondersteuning. Ook na haar keuze is de hulpverlening van Siriz beschikbaar voor een vrouw. Dat kan bij óf de voorbereiding op het ouderschap zijn, het ondergaan en/of verwerken van een abortus óf het afstand doen ter adoptie of plaatsing van een kind in een pleeggezin.

 

Duizenden vrouwen, die in het afgelopen jaar door Siriz zijn geholpen, waarderen onze hulpverlening met een hoge tevredenheidsscore. Vrouwen die overigens uiteenlopende keuzen maakten en een grote diversiteit van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigden op zowel cultureel, maatschappelijk als religieus gebied.

 

Ook in 2019
Siriz blijft haar waarden met volle overtuiging uitdragen en werkt graag samen met organisaties en personen die deze waarden onderschrijven, alsook met andersdenkenden. Het spreekt voor ons vanzelf dat we ervoor waken dat onze maatschappelijke uitingen een professioneel hulpverleningsproces niet in de weg staan.
Siriz heeft zich altijd ingezet om in samenwerking met andere veldpartijen te komen tot een divers aanbod op het gebied van preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap in Nederland. Daar wil Siriz zich in 2019 ook voor blijven inzetten.