Vacatures

Openstaande vacatures vind je op deze pagina.
Je kunt een open sollicitatie sturen aan solliciteren@siriz.nl.

 

Vrijwilligersfuncties

Siriz is ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

 

Stageplekken

Wij hebben stageplekken beschikbaar voor 3e jaars HBO-ers Sociaal Work, SPH en MWD en Communicatie.

Je vindt de beschikbare stageplekken in het vacatureoverzicht.

Persoonlijk begeleider jonge moeder opvang (24-36 uur p/w)

Wil jij tiener- en jonge moeders begeleiden om op eigen benen te staan? In ons leef-/leerhuis in Gouda wonen vijf jonge moeders die in een huiselijke omgeving werken aan een zelfstandige toekomst samen met hun kind. Wij zijn voor deze zorglocatie op zoek naar een

 

 

Persoonlijk begeleider (24-36 uur p/w)

 

 

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze hulpvragers op en leveren maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze cliënten.

 

Wij willen een organisatie zijn waar mensen zich prettig en veilig voelen. We creëren een omgeving waarin medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid hun talenten maximaal kunnen inzetten. We zijn steeds op zoek naar innovatie en nieuwe inzichten. Dat vraagt ondernemerschap en een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Diversiteit in ons personeelsbestand is dan ook iets wat wij nastreven.

Zo kunnen we maximaal aansluiten bij onze cliënten en groeien we naar een grote diversiteit in teams en talenten.

 

Siriz werkt landelijk en het hoofdkantoor van Siriz is gevestigd in Gouda.

 

Functieprofiel 

Je begeleidt en ondersteunt jonge moeders en hun baby’s tijdens en na hun zwangerschap die wonen in leef-/leerhuis De Regentes te Gouda.
Je inventariseert de hulpvraag van de jonge moeder en de financieringsmogelijkheden. Wij hanteren de methodiek Krachtwerk; daarbij ondersteun je de cliënt bij het inventariseren van krachten en deze zet je in bij het begeleidingstraject.
Je participeert in intervisie, werkbegeleiding en teamvergaderingen. Je voert adequaat registratiewerkzaamheden uit en onderhoudt interne en externe contacten. Het zoeken naar samenwerking met ketenpartners en netwerken in het betreffende gebied maakt ook deel uit van je functie. Je draait mee in bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten, waarbij je telefonisch bereikbaar en oproepbaar bent bij calamiteiten. Daarnaast ben je bereid waar nodig in de avond te werken.

 

Je werkt in het leef-/leerhuis samen met leef-/leerhuisouders en begeleiders. Bijvoorbeeld begeleider Kyra. Maak hier alvast kennis met haar.

'Er worden hier echt moeders geboren. Daar word ik elke keer weer zo blij van.'

Kyra, begeleider leef-/leerhuis De Regentes

 

Naast het leef/leerhuis heeft Siriz ook een begeleid wonen huis voor jonge moeders en een woonvorm voor echtparen in Gouda waar je mogelijk ingezet kunt worden als begeleider. Graag praten we daarover met je verder tijdens een gesprek.

 

Wat vragen wij?

Als begeleider beschik je over een afgeronde hbo-opleiding Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Je woont in de provincie Zuid Holland. Je bent SKJ-geregistreerd, hebt ten minste twee jaar ervaring in een soortgelijke functie en je hebt uitgebreide kennis van en ervaring met het aanvragen van Jeugdwet- en Wmo-beschikkingen. Ook heb je kennis van het maatschappelijk domein en affiniteit met de doelgroep. Daarnaast beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Kennis van ONS (registratiesysteem) is een pre. Je bent ondernemend en draagt bij aan de bekendheid van Siriz in het gebied waar je werkt.

Daarnaast ben je flexibel en daadkrachtig en onderschrijf je de werkwijze van Siriz van harte. Je voelt je intrinsiek en overtuigend verbonden met de visie en missie van Siriz en draagt op een inspirerende wijze onze kernwaarden uit.

 

Wat bieden wij?

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 8 van de cao Sociaal Werk.

 

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Heleen van der Hulst of Meinardi de Heer, tel. 085-301570 .

Je sollicitatie kun je richten aan Siriz, t.a.v. Heleen van der Hulst, e-mailadres: solliciteren@siriz.nl.

 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 24 januari 2022.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviseur beleid en kwaliteit (24-36 uur p/w)

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen en stellen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het ouderschap op jonge leeftijd.

 

Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

Siriz werkt met christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

 

Wij zijn op zoek naar een

 

Adviseur Beleid en Kwaliteit

voor 24 – 36 uur per week

 

Als Adviseur Beleid en Kwaliteit houd je je bezig met ontwikkelen en implementeren van algemeen beleid voor de organisatie en het integrale kwaliteitsbeleid van de organisatie en de regioteams en draagt daarmee zorg voor:

 • het voorbereiden van beleid en de implementatie daarvan in samenspraak met de regioteams en het duaal management;
 • het evalueren van de effecten van het ingezette beleid: het ophalen van de resultaten, het signaleren van knelpunten ten aanzien van het beleid in relatie tot het organisatiebeleid; en het formuleren van verbeterpunten;
 • het ontwikkelen en uitvoering geven aan informatie- en kennisoverdracht;
 • het uitvoering geven aan de kwaliteitscyclus;
 • het inhoudelijk voorbereiden van het overleg met de medezeggenschapsorganen.

 

Concrete voorbeelden hiervan die op dit moment bij Siriz spelen zijn:

 • de methodiekontwikkeling op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg;
 • de ontwikkeling van de inzet van ervaringsdeskundigen;
 • deskundigheidsbevordering van de medewerkers van Siriz;
 • het verder professionaliseren van de medezeggenschap
 • het kennisdelen met interne en externe partijen;
 • de inhoudelijke ondersteuning van de bestuurder bij externe contacten.

 

Op het gebied van kwaliteit houd je je bezig met informeren, adviseren, controleren en rapporteren over kwaliteitsbeleid, zoals:

 • het overzicht houden in te gebruiken kwaliteitsnormen in wetgeving (Jeugdwet, Wmo), eigen beleidswijzigingen, voorwaarden van financiers (Ministerie van VWS, gemeenten) en voorwaarden van organisaties die kwaliteitskeurmerken borgen (HKZ en CBF);
 • het doen van voorstellen aan bestuurder en managers voor het opstellen, bijstellen, uitvoeren en evalueren van kwaliteitsplannen;
 • het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van actuele werkprocessen en beleid, volgens vastgestelde kwaliteitsnormen;
 • het leveren van een bijdrage aan het informeren van nieuwe medewerkers over kwaliteitskritieke aspecten in hun werkzaamheden;
 • de organisatie, voorbereiding en begeleiding van interne en externe auditors;
 • het maken van kwaliteitsrapportages.

 

Wat vragen wij?

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Je hebt ten minste vijf jaren ervaring als beleids- en/of kwaliteitsmedewerker in de zorg en/of welzijnsbranche. Je kunt procesmatig denken en bent in staat om processen te doorgronden en te beschrijven.

Je onderschrijft de visie van Siriz van harte en je hebt persoonlijke affiniteit met de doelgroepen van Siriz.

 

Het aanbod

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 9 uit CAO Sociaal Werk.

 

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Paul Moerdijk, manager bedrijfsvoering, tel 06 15466265 of Heleen van der Hulst tel 085 130 15 70.

Je sollicitatie kun je richten aan Siriz, t.a.v. Heleen van der Hulst, aan het e-mailadres: solliciteren@siriz.nl.

 

De sluitingsdatum voor deze vacature is 24 januari 2022.

Stage Delft/Den Haag

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij zijn een professionele hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit christelijke waarden. Siriz

is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Ten slotte bieden wij opvang aan zwangere vrouwen en stellen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide vrijwilligers.

 

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben wij

een stageplaats

beschikbaar in de regio Delft/Den Haag.

 

Wij zoeken hiervoor een stagiaire die derdejaarsstudent is aan een hbo-opleiding Social Work of SPH en in het schooljaar 2022-2023 32 uur per week stage moet lopen.

 

Deze stageplaats wordt verdeeld over de woonlocatie in Delft en de hulppost in Den Haag. Daarnaast zal je ingezet worden bij de online hulpverlening.

 

Als stagiaire zal je begeleiding en ondersteuning geven aan jonge moeders. Je zult o.a. leersessies voorbereiden en leiding geven aan de groep, individuele begeleidingsgesprekken voeren en moeders ondersteunen in de dagstructuur.

 

Op de hulppost zal je ambulante hulpverlening bieden aan aanstaande moeders en/of vaders die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap.

 

We bieden je een veelzijdige en leerzame stageplaats. Je wordt begeleid door een stagebegeleider.

Wij zoeken een stagiair die stevig in de schoenen staat, kan samenwerken, maar ook zelfstandig werkzaamheden uit kan voeren. Daarnaast kun je goed feedback ontvangen en geven.

We hebben de voorkeur voor een stagiair met een minor toegespitst op jeugdzorg of ouderbegeleiding.

 

Heb je interesse in een stageplaats en onderschrijf je de visie en de werkwijze van Siriz van harte? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor 14 maart 2022 a.s. naar stage@siriz.nl.

 

 

Marketing- en communicatieadviseur (24 uur p/w)

Ben jij creatief? Denk je buiten vaste kaders? Heb je gevoel voor marketing

én kun jij op een eigentijdse en aansprekende manier onze doelgroepen bereiken? Dan zoeken wij jou! 

 

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij zijn een professionele hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit christelijke waarden. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Ten slotte bieden wij opvang aan zwangere vrouwen en stellen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.
Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide vrijwilligers.

 

Als organisatie werken we aan een goede positionering van onze preventie, ondersteuning en zorg. Wij zijn daarvoor per direct op zoek naar een

 

Marketing- en communicatieadviseur
(24 uur per week)

 

die ons helpt om ons verhaal verder te laden en te vermarkten.

 

Functieprofiel
Wij zijn op zoek naar een adviseur met strategisch inzicht, die ook graag uitvoert.
Je vervult een adviesfunctie voor onze organisatie op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving. Je adviseert bij de ontwikkeling van nieuwe producten en de marketing daarvan. Je ondersteunt hulpverleners in het land bij marketingactiviteiten en organisatiebreed bij alle communicatiewerkzaamheden (extern en intern). Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van de zichtbaarheid van de organisatie bij onze doelgroepen en bedenkt hierbij nieuwe benaderingsstrategieën. Kennis van en ervaring met de inzet van online middelen zijn daarbij onmisbaar.

 

Tegelijkertijd voer je diverse operationele communicatie-activiteiten uit, zoals het ontwikkelen van aansprekende online content, advertentieplanning en -inkoop, optimaliseren van websites, opstellen van persberichten, samenstellen van nieuwsbrieven voor cliënten, leden en donateurs en andere ondersteunende activiteiten op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving. Ook adviseer en ondersteun je incidenteel bij de afhandeling van pers- en mediaanvragen (geen woordvoering).

 

Wat vragen wij?
Wij zoeken een zelfstandige marketing- en communicatieadviseur die beschikt over een diploma op ten minste hbo- of academisch niveau op het gebied van communicatie en/of marketing en ten minste drie jaren werkervaring in het vak.

Je kunt conceptueel denken en schrijven met een scherp analytisch inzicht en bent in staat dit te vertalen in praktische plannen voor de korte en lange termijn. Daarbij heb je gevoel voor verhoudingen binnen en buiten de organisatie. Kennis van de kerkelijke kaart is een pré. Je hebt een daadkrachtige, creatieve en enthousiaste persoonlijkheid die de visie en doelstellingen van Siriz van harte onderschrijft. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal.

 

Wat bieden wij?
Een heel prettige werkomgeving met fijne collega’s. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn naar gelang de inhoud van de functie en jouw ervaring conform de cao Sociaal Werk.

 

Meer informatie en solliciteren
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Paul Moerdijk, manager bedrijfsvoering, tel. 06-15 46 265.
Je sollicitatie kun je richten aan Siriz, t.a.v. Heleen van der Hulst, aan het e-mailadres: solliciteren@siriz.nl.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 10 januari 2022.

Vrijwilliger online hulp

Werkervaring opdoen en een verschil maken? Wil je graag online hulp verlenen aan mensen die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap? Dan is Siriz op zoek naar jou! Als vrijwilliger online hulp help jij via onze hulplijn en chat vrouwen en mannen vanuit huis. Jij hebt als eerste het contact met de hulpvrager, je geeft hem of haar een warm welkom en biedt een luisterend oor.

 

Over de functie

Als vrijwilliger werk je ongeveer 10 uur in de maand, waarin je (minimaal) 1 online dienst per 2 weken doet. Deze dienst doe je overdag, in de avond en/of op zaterdag.

Een vaste regelmaat van je inzetbaarheid is nodig om de roosters goed rond te krijgen.

Je verleent hulp door middel van ons 5-fasemodel en de krachtwerkmethodiek.

 

Profiel

✓ Je bent minimaal 21 jaar;

✓ Je kunt zelfstandig werken en bent gemotiveerd;

✓ Je volgt, of hebt een opleiding gevolgd, richting een sociale studie zoals Social Work, pedagogiek, psychologie (minimaal hbo-niveau leerjaar 3);

✓ Je bent bekend met methodisch werken;

✓ Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en bent bereid te leren;

✓ Je hebt respect voor en kunt omgaan met andere meningen;

✓ Je kunt structureren, toont initiatief, hebt relativeringsvermogen en bent ondernemend;

✓ Je bent met een vaste regelmaat beschikbaar op de avond en/of op zaterdag;

✓ Je bent bereid tijd te investeren in het volgen van een uitgebreide training;

✓ Je hebt aantoonbare affiniteit met hulpverlening/gezondheidszorg;

✓ Je onderschrijft de visie van Siriz.

 

 

Siriz biedt

✓ Uitdagende en zinvolle werkzaamheden in de online-hulpverlening;

✓ Cursussen en terugkomdagen;

✓ Een kleine vrijwilligersvergoeding;

✓ Begeleiding door maatschappelijk werkers van Siriz;

✓ Een VOG vragen wij voor je aan.

 

Heb je interesse?

Neem voor meer informatie contact op met Heleen van der Hulst, beleidsadviseur personeel & organisatie, tel. 085 130 15 70 of stuur een e-mail naar solliciteren@siriz.nl.

Maatschappelijk werker regio Delft/Den Haag (24 uur per week)

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze hulpvragers op en leveren maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze cliënten.

 

Wij willen een organisatie zijn waar mensen zich prettig en veilig voelen. We creëren een omgeving waarin medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid hun talenten maximaal kunnen inzetten. We zijn steeds op zoek naar innovatie en nieuwe inzichten. Dat vraagt ondernemerschap en een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Diversiteit in ons personeelsbestand is dan ook iets wat wij nastreven.

Zo kunnen we maximaal aansluiten bij onze cliënten en groeien we naar een grote diversiteit in teams en talenten.

Siriz werkt landelijk en het hoofdkantoor van Siriz is gevestigd in Gouda.

 

Wij zijn voor de regio Delft/Den Haag, met ingang van december, op zoek naar een

maatschappelijk werker 24 u/week

 

Functieprofiel

Je begeleidt en ondersteunt aanstaande moeders in allerlei leeftijden. Je voert keuzehulpgesprekken met vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, waarbij je ondersteunt bij het maken van een keuze. Afhankelijk van hun uiteindelijke keuze kan hier een korter of langduriger ondersteuningstraject uit voortvloeien. Je voert begeleidingsgesprekken aan de hand van de methodiek Krachtwerk, nadat je met de (aanstaande) moeder op de tien bijbehorende leefgebieden doelen hebt opgesteld en haar krachten hebt geïnventariseerd. Tijdens het begeleidingstraject is er speciale aandacht voor het stimuleren van een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind.

Je participeert in intervisie, werkoverleggen en teamvergaderingen en je onderhoudt interne en externe contacten.

 

Wat vragen wij?

Als maatschappelijk werker, beschik je over een afgeronde hbo-opleiding Social Work of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Je hebt ten minste vijf jaar ervaring in het maatschappelijk werk en je hebt kennis van en ervaring met het aanvragen van Wmo- en/of Jeugdwetbeschikkingen. Daarbij is het van belang dat je stevig in je schoenen staat en de belangen van de cliënt kan vertegenwoordigen.

Ook heb je kennis van het maatschappelijk domein en affiniteit met de doelgroep. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Je bent ondernemend en draagt bij aan de bekendheid van Siriz binnen het gebied waar je werkt.

 

Een SKJ-registratie en een VOG zijn voorwaarden om te werken bij Siriz.

Ten slotte ben je flexibel en daadkrachtig en onderschrijf je de visie en de werkwijze van Siriz van harte.

 

Wat bieden wij?

Een mooie functie in een fijn team met veel ruimte voor eigen inbreng.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 8 van de cao Sociaal Werk.


Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Nanja de Loos (06 20 29 25 78) of Judith de Bruin (06 12 35 12 45). Je sollicitatie kun je per e-mail sturen naar solliciteren@siriz.nl, ter attentie van Heleen van der Hulst.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 3 januari 2022.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld