Vacatures

Openstaande vacatures vind je op deze pagina.
Je kunt een open sollicitatie sturen aan solliciteren@siriz.nl.

 

Vrijwilligersfuncties

Siriz is ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

 

Stageplekken

Wij hebben stageplekken beschikbaar voor 3e jaars HBO-ers Sociaal Work, SPH en MWD en Communicatie.

Je vindt de beschikbare stageplekken in het vacatureoverzicht.

HR-adviseur (24 uur p/w)

 

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen en stellen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het ouderschap op jonge leeftijd.

 

Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en ongeveer 50 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

Siriz werkt met christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

 

Wij zijn op zoek naar een

HR-ADVISEUR

voor 24 uur per week

 

Functieprofiel

In deze autonome en diverse functie ondersteun en adviseer je de bestuurder en het management bij alle HR-gerelateerde vraagstukken rondom instroom, doorstroom en uitstroom.

 

Je ontwikkelt beleidsinstrumenten die bijdragen aan de HR-strategie en die gedragen worden door de organisatie. Je vertaalt beleid naar concrete activiteiten, procedures en instrumenten en je evalueert deze. Ook signaleer je knelpunten op het gebied van HR in relatie tot het organisatiebeleid en neemt initiatieven die leiden tot verbeteringen. Je zorgt samen met een collega van het secretariaat voor een adequate personeels- en vrijwilligersadministratie en je blijft bij op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

 

Je adviseert over o.a. arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie, opleiding/training en werving & selectie. Daarnaast adviseer je over strategische personeelsplanning.

 

Wat vragen wij?

Wij zoeken een klantgerichte en resultaatgerichte HR-professional die goed kan samenwerken. Je bent communicatief sterk, initiatiefrijk en kunt goed conceptueel denken. Je bent organisatiebewust, kunt anderen beïnvloeden en vindt het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen.

 

Je hebt ten minste een diploma op hbo-niveau op het gebied van HRM en relevante, recente en inhoudelijke kennis. Je hebt aantoonbare ervaring in een adviesrol voor leidinggevenden en medewerkers.

 

Je onderschrijft de visie van onze organisatie en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

 

Wat bieden wij?

Een baan met veel vrijheid en verantwoordelijkheid en een prettige werkomgeving met fijne collega’s. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal Werk, schaal 9.

 

Meer informatie en solliciteren

Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Heleen van der Hulst, HR-adviseur, telefoonnummer 085-130 1570.

 

Je sollicitatiebrief met cv kun je richten aan Siriz, t.a.v. Heleen van der Hulst, aan het e-mailadres: solliciteren@siriz.nl.

De sluitingsdatum voor deze vacature is donderdag 23 juni.

(Interim) Manager zorg en kwaliteit

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Siriz is opgericht in 2010. Siriz zoekt haar cliënten op en is vraaggericht. Hulpverlening bij Siriz heeft een duurzaam karakter; dat betekent dat de cliënt met en na de hulp van Siriz zelfstandig verder kan met haar/zijn leven. Daarnaast wil Siriz bijdragen aan de veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind en zo structureel bijdragen aan de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

 

Siriz werkt zowel landelijk als regionaal. Daarbij willen we onze impact vergroten. Daarbij maken we gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze cliënten. Bij Siriz werken 43 beroepskrachten en ongeveer 60 vrijwilligers. Siriz is een landelijk werkende organisatie, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Gouda.

 

In de ambulante- en online hulpverlening zijn maatschappelijk werkers landelijk actief en op onze zorglocaties werken woonbegeleiders. Je werkt nauw samen met de gedragswetenschapper, kwaliteitsmedewerker en de projectleider innovatie.

 

De overige staf die ondersteunend is aan de hulpverlening, zijn onder andere de financiële administratie, HR, communicatie en het secretariaat. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers werkzaam in de preventie, online hulp en op zorglocaties. Deze vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid.

 

Opdracht
De manager zorg en kwaliteit werkt onder verantwoordelijkheid van de bestuurder in duaal leiderschap met de manager bedrijfsvoering.

De manager richt zich op de koers, kwaliteit en financiering op de terreinen preventie, online hulp, keuzehulp, ambulante ondersteuning en zorg (zijnde beschut- en beschermd wonen).

 

Je zorgt ervoor dat de regioteams steeds meer zelfstandig uitvoering geven aan de hulpverlening en dat zij de gestelde doelen met de beschikbare middelen realiseren.

Je initieert kwaliteitsverbetering en methodiekontwikkeling. Je bewaakt de consistentie, kwaliteit en voortgang van de uitvoering van het inhoudelijke beleid en methodieken, signaleert en analyseert afwijkingen en knelpunten en coacht hiertoe de medewerkers.

 

In het MT wordt van jou een heldere inbreng verwacht; geënt op een duidelijke visie op zorg en kwaliteit en op de gewenste ontwikkeling van de organisatie, met een scherp inzicht hoe het in de uitvoering verloopt en wat er onder medewerkers leeft. Visie en strategie vertaal je naar concrete doelen, waarbij je helpt de vereiste acties te organiseren. Je zorgt voor duidelijke kaders en keuzen en vormt wanneer nodig een hitteschild voor de teams, zodat zij zich kunnen focussen op hun opdracht.

Samen met je collega MT-leden en stafleden geef je impuls en inhoud aan verdere professionalisering en uitbreiding van de organisatie.

 

Je bent als manager zorg en kwaliteit zichtbaar en benaderbaar en ook duidelijk en daadkrachtig. Daarnaast beschik je over een hoge mate van implementatiekracht. Van de manager zorg en kwaliteit wordt verwacht dat deze zich intrinsiek en overtuigend verbonden voelt met de visie en missie van Siriz en dat je op inspirerende wijze onze kernwaarden, gebaseerd op een christelijke levensovertuiging, uit kunt dragen. Je bent in staat deze visie te integreren in preventie, online hulp, keuzehulp, ambulante ondersteuning en zorg en te vertalen naar werkprocessen en werksuccessen.

 

Profiel

  • meerdere jaren ervaring binnen zorg en welzijn op het gebied van beleid, management en zorg
  • ervaring in een leidinggevende functie in zorg/welzijn
  • ervaring als hulpverlener en ervaring met zelforganiserende teams zijn een pré
  • verbindende en resultaatgerichte leidinggevende
  • sterk in de procesbegeleiding, stimuleert feedback geven
  • sensitief, ondernemend en daadkrachtig

 

Voorwaarden
Je bent snel (bij voorkeur 1 juli) beschikbaar voor 3 à 4 dagen per week, opdracht is in eerste aanvang voor een maand of 3 á 4.

 

Geïnteresseerd
Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? De werving en selectie worden gedaan door K+V.
Solliciteren kan via de website van K+V.
Je kunt Frank Wolff (06-15954079) van K+V bellen voor vragen etc. of om even te sparren.

Stage Delft/Den Haag

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij zijn een professionele hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit christelijke waarden. Siriz

is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Ten slotte bieden wij opvang aan zwangere vrouwen en stellen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide vrijwilligers.

 

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben wij

een stageplaats

beschikbaar in de regio Delft/Den Haag.

 

Wij zoeken hiervoor een stagiaire die derdejaarsstudent is aan een hbo-opleiding Social Work of SPH en in het schooljaar 2022-2023 32 uur per week stage moet lopen.

 

Deze stageplaats wordt verdeeld over de woonlocatie in Delft en de hulppost in Den Haag. Daarnaast zal je ingezet worden bij de online hulpverlening.

 

Als stagiaire zal je begeleiding en ondersteuning geven aan jonge moeders. Je zult o.a. leersessies voorbereiden en leiding geven aan de groep, individuele begeleidingsgesprekken voeren en moeders ondersteunen in de dagstructuur.

 

Op de hulppost zal je ambulante hulpverlening bieden aan aanstaande moeders en/of vaders die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap.

 

We bieden je een veelzijdige en leerzame stageplaats. Je wordt begeleid door een stagebegeleider.

Wij zoeken een stagiair die stevig in de schoenen staat, kan samenwerken, maar ook zelfstandig werkzaamheden uit kan voeren. Daarnaast kun je goed feedback ontvangen en geven.

We hebben de voorkeur voor een stagiair met een minor toegespitst op jeugdzorg of ouderbegeleiding.

 

Heb je interesse in een stageplaats en onderschrijf je de visie en de werkwijze van Siriz van harte? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV voor 14 maart 2022 a.s. naar stage@siriz.nl.

 

 

Communicatieadviseur (24 uur p/w)

Wil jij als communicatieprofessional graag een verschil maken bij een betekenisvolle organisatie?
Ben jij een allrounder op communicatiegebied én heb je gevoel voor (online) marketing?
Dan zoeken wij jou om op een eigentijdse en aansprekende manier onze doelgroepen te bereiken! 

 

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij zijn een professionele hulpverleningsorganisatie die werkt vanuit christelijke waarden. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Ten slotte bieden wij opvang aan zwangere vrouwen en stellen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.
Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide vrijwilligers.

 

Als organisatie werken we aan een goede positionering van onze preventie, ondersteuning en zorg. Wij zijn daarvoor per direct op zoek naar een

 

Communicatieadviseur
(24 uur per week)

 

met een goed gevoel voor (online) marketing.

 

Functieprofiel
Wij zijn op zoek naar een adviseur met strategisch inzicht, die ook graag uitvoert.
Je vervult een adviesfunctie voor onze organisatie op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving. Je adviseert bij de ontwikkeling van nieuwe producten en de marketing daarvan. Je ondersteunt hulpverleners in het land bij marketingactiviteiten en organisatiebreed bij alle communicatiewerkzaamheden (extern en intern). Je bent verantwoordelijk voor het bevorderen van de zichtbaarheid van de organisatie bij onze doelgroepen en bedenkt hierbij nieuwe benaderingsstrategieën. Kennis van en ervaring met de inzet van online middelen zijn daarbij onmisbaar.

 

Tegelijkertijd voer je diverse operationele communicatie-activiteiten uit, zoals het ontwikkelen van aansprekende online content, advertentieplanning en -inkoop, optimaliseren van websites, opstellen van persberichten, samenstellen van nieuwsbrieven voor cliënten, leden en donateurs en andere ondersteunende activiteiten op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving. Ook adviseer en ondersteun je incidenteel bij de afhandeling van pers- en mediaanvragen (geen woordvoering).

 

Wat vragen wij?
Wij zoeken een zelfstandige marketing- en communicatieadviseur die beschikt over een diploma op ten minste hbo- of academisch niveau op het gebied van communicatie en/of marketing en ten minste drie jaren werkervaring in het vak.

Je kunt conceptueel denken en schrijven met een scherp analytisch inzicht en bent in staat dit te vertalen in praktische plannen voor de korte en lange termijn. Daarbij heb je gevoel voor verhoudingen binnen en buiten de organisatie. Kennis van de kerkelijke kaart is een pré. Je hebt een daadkrachtige, creatieve en enthousiaste persoonlijkheid die de visie en doelstellingen van Siriz van harte onderschrijft. Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de Nederlandse taal.

 

Wat bieden wij?
Een heel prettige werkomgeving met fijne collega’s. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn naar gelang de inhoud van de functie en jouw ervaring conform de cao Sociaal Werk.

 

Meer informatie en solliciteren
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Paul Moerdijk, manager bedrijfsvoering, tel. 06-15 46 265.
Je sollicitatie kun je richten aan Siriz, t.a.v. Heleen van der Hulst, aan het e-mailadres: solliciteren@siriz.nl.

Vrijwilliger online hulp

Werkervaring opdoen en een verschil maken? Wil je graag online hulp verlenen aan mensen die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap? Dan is Siriz op zoek naar jou! Als vrijwilliger online hulp help jij via onze hulplijn en chat vrouwen en mannen vanuit huis. Jij hebt als eerste het contact met de hulpvrager, je geeft hem of haar een warm welkom en biedt een luisterend oor.

 

Over de functie

Als vrijwilliger werk je ongeveer 10 uur in de maand, waarin je (minimaal) 1 online dienst per 2 weken doet. Deze dienst doe je overdag, in de avond en/of op zaterdag.

Een vaste regelmaat van je inzetbaarheid is nodig om de roosters goed rond te krijgen.

Je verleent hulp door middel van ons 5-fasemodel en de krachtwerkmethodiek.

 

Profiel

✓ Je bent minimaal 21 jaar;

✓ Je kunt zelfstandig werken en bent gemotiveerd;

✓ Je volgt, of hebt een opleiding gevolgd, richting een sociale studie zoals Social Work, pedagogiek, psychologie (minimaal hbo-niveau leerjaar 3);

✓ Je bent bekend met methodisch werken;

✓ Je bent in staat te reflecteren op je eigen handelen en bent bereid te leren;

✓ Je hebt respect voor en kunt omgaan met andere meningen;

✓ Je kunt structureren, toont initiatief, hebt relativeringsvermogen en bent ondernemend;

✓ Je bent met een vaste regelmaat beschikbaar op de avond en/of op zaterdag;

✓ Je bent zo nu en dan ook overdag beschikbaar (pré);

✓ Je bent bereid tijd te investeren in het volgen van een uitgebreide training;

✓ Je hebt aantoonbare affiniteit met hulpverlening/gezondheidszorg;

✓ Je onderschrijft de visie van Siriz.

 

 

Siriz biedt

✓ Uitdagende en zinvolle werkzaamheden in de online-hulpverlening;

✓ Cursussen en terugkomdagen;

✓ Een kleine vrijwilligersvergoeding;

✓ Begeleiding door maatschappelijk werkers van Siriz;

✓ Een VOG vragen wij voor je aan.

 

Heb je interesse?

Neem voor meer informatie contact op met Heleen van der Hulst, beleidsadviseur personeel & organisatie, tel. 085 130 15 70 of stuur een e-mail naar solliciteren@siriz.nl.