Vacature manager primair proces

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Siriz is opgericht in 2010 en komt voort uit de VBOK.

 

Siriz zoekt haar cliënten op en is vraaggericht. Daarbij willen we ons in nog sterkere mate richten op de superdiverse grootstedelijke gebieden en op groepen die een hoog risico hebben op onbedoelde zwangerschap. We zijn ambitieus wat innovaties betreft en zijn landelijk werkzaam. We willen meer werken met combinaties van online en offline preventie en hulp en willen onze praktijkexpertise delen met partners in de keten. Daarbij maken we gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze cliënten.

 

Bij Siriz werken 35 beroepskrachten en ongeveer 60 vrijwilligers. Siriz is een landelijk werkende organisatie, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Gouda.

 

Om onze missie waar te kunnen maken zijn wij op zoek naar een

 

manager primair proces

voor 28-32 uur per week

 

Profielschets

Ondernemend leider, mensgericht, zakelijk en daadkrachtig

 

De organisatie

De bestuurder vormt samen met de manager primair proces en de manager marketing & community een ambitieus MT. Je legt verantwoording af aan de bestuurder.

De organisatie bestaat verder uit maatschappelijk werkers, woonbegeleiders, een gedragswetenschapper en een kwaliteitsmedewerker, allen behorend bij het primaire proces. De overhead bestaat naast het managementteam uit een bestuurssecretaris, financieel controller, financieel medewerker, beleidsadviseur P&O, twee communicatieadviseurs en twee secretariaatsmedewerkers. Er heerst een informele sfeer, er wordt hard gewerkt en kwaliteitsslagen worden ondanks de politieke tegenslagen continu gemaakt.

 

De functie

De manager primair proces is onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur belast met de koers, de kwaliteit, de identiteit en het budget van het primair proces. Je denkt strategisch mee over innovaties op het terrein van preventie, ondersteuning en zorg en zorgt samen met de manager marketing & community voor de tactische vertaling ervan.

Je zorgt ervoor dat de regioteams zelfstandig uitvoering geven aan het primaire proces en dat zij de gestelde doelen met de beschikbare middelen realiseren.

De ontwikkeling van innovatieve vormen van preventie, ondersteuning en zorg behoort tot jouw specifieke aandachtsgebied. Je initieert kwaliteitsverbetering en methodiekontwikkeling. Je bewaakt de consistentie, kwaliteit en voortgang van de uitvoering van het inhoudelijke beleid en methodieken, signaleert en analyseert afwijkingen en knelpunten en coacht hiertoe de medewerkers.

Daarnaast bouw je een voor de functie relevant extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk, in het bijzonder in de grote steden.

 

In het MT wordt van jou een heldere inbreng verwacht; geënt op een duidelijke visie op het primaire proces en op de gewenste ontwikkeling van de organisatie, met een scherp inzicht hoe het in de uitvoering verloopt. Visie en strategie vertaal je naar concrete doelen, waarbij je helpt de vereiste acties te organiseren. Je zorgt voor duidelijke kaders en keuzen.

Samen met je collega MT-leden geef je impuls en inhoud aan verdere professionalisering en uitbreiding van de organisatie. Als lid van het MT neem je deel aan onderhandelingen met financiers en zorg je ervoor dat de afspraken met financiers bekend zijn bij de medewerkers en conform worden uitgevoerd.

 

Je bent als manager primair proces flexibel en daadkrachtig en je onderschrijft de werkwijze van Siriz van harte. Van de manager primair proces wordt verwacht dat deze zich intrinsiek en overtuigend verbonden voelt met de visie en missie van Siriz en dat je  op inspirerende wijze onze kernwaarden kunt uitdragen. Je bent in staat de visie van Siriz op de waarde van het ongeboren menselijk leven én het uitgangspunt van de keuzevrijheid van de zwangere vrouw te integreren in het primaire proces.

Je hebt grote affiniteit met de doelgroep en kennis van effectief werkzame methoden, zoals Krachtwerk. Ook ben je cultuursensitief en heb je weet van ontwikkelingen in het sociaal domein.

 

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken we een kandidaat die beschikt over een aantoonbaar hbo+ werk- en denkniveau en die ten minste 5 jaren aantoonbaar succesvolle ervaring heeft in een leidinggevende functie in zorg of welzijn, het liefst in een veranderende situatie.

 

Persoonskenmerken

Verbindende en resultaatgerichte leidinggevende. Sterk in de procesbegeleiding, het uitwisselen en stimuleren van feedback geven, waarbij mensgerichtheid en proactief handelen opvallen. Ondernemend en innovatief, maar ook daadkrachtig en een netwerker.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 12 van de cao Sociaal Werk.

 

Procedure-informatie

Op 20 augustus 2019 vinden de eerste kennismakingsgesprekken plaats. Volgende rondes staan gepland op 27 augustus en 5 september. Een assessment, af te nemen in de week van 9 september, is het laatste onderdeel van deze procedure.

 

Solliciteren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert van ’t Veer, interimmanager primair proces, of bij Ronald Zoutendijk, bestuurder, tel. 085-130 1570. Je sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 5 augustus 2019 en kun je richten aan Siriz, t.a.v. Heleen van der Hulst, aan het e-mailadres: solliciteren@siriz.nl.