Bekijk andere nieuwsberichten
03 okt

Brief n.a.v. amendement Ploumen en Ellemeet over hulpverlening Siriz

Op dinsdag 2 oktober 2018 verzond Siriz een brief naar de vaste commissie voor VWS en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer naar aanleiding van het ingediende amendement van Kamerleden Ploumen en Ellemeet waarin wordt gesteld dat uit onderzoek is gebleken dat Siriz niet-objectieve informatie geeft over het mogelijk afbreken van een zwangerschap.

 

Aanleiding voor de discussie over Siriz in zowel de Tweede Kamer als in de pers, is een bericht van het Humanistisch Verbond in de NRC van 31 augustus 2018, gepubliceerd onder de kop: “Geen subsidie voor anti-abortuslobby.” In dit bericht poneert het verbond onomwonden dat Siriz een anti-abortuslobby voert en dat Siriz actief aanstuurt op ontmoediging van abortus, terwijl Siriz de suggestie wekt dat de geboden hulp neutraal is. Het verbond poneerde zijn meningen als feiten zonder die te onderbouwen aan de hand van objectieve, controleerbare en verifieerbare gegevens

 

In de dagen erna volgden er diverse media-uitingen die voortborduren op de publicatie van de brief van het Humanistisch Verbond. Het Humanistische Verbond voert een harde lobby. Het door haar geframede beeld van een anti-abortusorganisatie is verwerpelijk, pijnlijk en onjuist.

 

In de brief gaat Siriz in op de aantijgingen en onjuiste voorstelling van zaken.
Daarnaast wijst Siriz op het belang van keuzevrijheid en diversiteit.