Bekijk andere nieuwsberichten
12 dec

Reactie op VAO Zwangerschap en Geboorte

Siriz werkt vanuit christelijke waarden en hecht veel belang aan de beschermwaardigheid van het ongeboren menselijk leven. We respecteren de eigen verantwoordelijkheid van de vrouw die in een noodsituatie verkeert. We laten vrouwen niet in de steek als zij kiezen voor abortus en bieden hen, desgewenst, ook nazorg.

 

Siriz staat voor een objectief hulpverleningsproces. Wij bespreken in de keuzehulpgesprekken het volledige spectrum aan keuzemogelijkheden en spreken geen eenzijdige voorkeur uit voor één bepaalde oplossingsrichting. Dat willen wij vanzelfsprekend ook niet doen in andere uitingen.

 

Het is goed dat de staatssecretaris van VWS werk heeft gemaakt van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan keuzehulpgesprekken. Eindelijk wordt vastgelegd dat keuzehulpverleners, indien de vrouw van oordeel is dat haar noodsituatie niet op andere wijze kan worden beëindigd, zich ervan moeten vergewissen dat de vrouw haar keuze doet in vrijwilligheid en na zorgvuldige overweging. En in het besef van haar verantwoordelijkheid voor ongeboren leven en van de gevolgen voor haarzelf en haar sociale netwerk. Wat ons betreft zou dat ook voor huisartsen moeten worden vastgelegd.

 

Siriz blijft haar waarden met volle overtuiging uitdragen en werkt graag samen met organisaties en personen die deze waarden onderschrijven, alsook ook met andersdenkenden.