Raad van Toezicht

Voorzitter
Mevrouw M. (Marjan) Haak-Griffioen
Aanvang: 2012
Einde zitting: 2020
Nevenfuncties: (1) Voorzitter Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda, (2) Voorzitter Stichting Present, Woerden, (3) Voorzitter Stichting Mens, (4) Vicevoorzitter Raad van Toezicht Openbare Onderwijs Groep Amersfoort, (5) Bestuurslid Klachtcommissie Governance en Beloning MBO

 

Vicevoorzitter

De heer A.T. (Aldert) Hoksbergen 
Aanvang: 2014
Einde zitting: 2021

Nevenfuncties: (1) werkzaam als Directeur-eigenaar Interimbureau Deltra BV, (2) Voorzitter Raad van Toezicht Prader-Willi Stichting, (3) Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Meppel, (4) Lid Raad van Toezicht Stichting Cultureel Centrum de Plataan, (5) Lid Accreditatiecommissie Opleidingscentrum Bureau Meesterschap,  (6) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

Leden

 

Mevrouw M. E (Maaike) Harmsen
Aanvang: 2018
Einde zitting: 2020
Nevenfuncties: (1) PHD Candidate onderzoeksgroep ‘The future of Business Ethics’ bij Erasmus Universiteit, Rotterdam, (2) Commissaris Nedag BV, (3) Secretaris Stichting Dream it, Wish it, Do it, (4) Secretaris Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda, (5) Lid landelijke Regiegroep hereniging Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken

 

 

De heer drs. H.L. (Huib) van der Kolk
Aanvang: 2014
Einde zitting: 2022
Nevenfuncties: (1) werkzaam als Interim- en projectmanager bij WB de Ruimte, (2) Penningmeester Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

De heer drs. J. B. S. (Joël) van de Wetering
Aanvang: 2018
Einde zitting: 2022
Nevenfuncties: (1) werkzaam als Manager Business Control Specifiek bij Achmea – divisie Zilveren Kruis, (2) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

Mevrouw mr. drs. D.P.J. (Daniëlle) Woestenberg
Aanvang: 2018
Einde zitting: 2022
Nevenfuncties: (1) werkzaam als Lobbyist/jurist van het Interkerkelijke Contact met de Overheid (CIO), (2) werkzaam als Jurist Ad Extra bij het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk, (3) werkzaam als Docente Levensbeschouwing bij het Rythovius College, Eersel, (4) Eigenaar adviesbureau PubliuZ, Eersel, (5) Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Fides Wonen, (6) Lid Raad van Toezicht ProDemos, Huis voor Democratie en  rechtsstaat, Den Haag, (7) Lid Raad van Toezicht Stichting Opella, (8) Lid Raad van Commissarissen SSH&, (9) Lid Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg West-Brabant, (10) Lid Raad van Toezicht World Vision, (11) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

Mevrouw drs. F. E. (Francis) Wout
Aanvang: 2018
Einde zitting: 2020
Nevenfuncties: (1) werkzaam als perschef bisdom Rotterdam, (2) Voorzitter College van Perschefs van de Nederlandse Kerkprovincie, (3) Lid Bisschoppelijke Commissie voor Communicatie en Media (BCCM), (4) Lid Bisschoppelijk Brielse Commissie t.g.v. Nationaal bedevaartsoord te Brielle, (5) Lid Participantenraad Laurens Zorg, (6) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.