Raad van Toezicht

Voorzitter
Mevrouw M. (Marjan) Haak-Griffioen (Tijdelijk niet in functie)
Aanvang: 2012
Einde zitting: 2020
Nevenfuncties: (1) Voorzitter Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda, (2) Vicevoorzitter Raad van Toezicht Openbare Onderwijs Groep Amersfoort (OGA), (3) Lid Raad van Advies CIZ, Driebergen (4) Voorzitter Present Woerden, (5) Voorzitter Stichting 4 en 5 mei Woerden, (6) Voorzitter Kamers met Kansen Nederland, Leeuwarden, (7) Lid bestuur Stichting Mens, De Bilt, (8) Lid Bestuur Stichting GIDSnetwerk, Soesterberg, (9) Lid Klachtencommissie Governance en Beloning MBO, (10) Lid Klachtencommissie EemlandWonen, Baarn.

 

Leden

Mevrouw M. (Maaike) Harmsen
Aanvang: 2018
Einde zitting: 2020
Nevenfuncties: (1) PHD Candidate onderzoeksgroep ‘The future of Business Ethics’ bij Erasmus Universiteit, Rotterdam, (2) Commissaris Nedag BV, (3) Secretaris Stichting Dream it, Wish it, Do it, (4) Lid landelijke Regiegroep hereniging Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken, (5) Secretaris Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

De heer A.T. (Aldert) Hoksbergen (Tijdelijk voorzitter Siriz)
Aanvang: 2014
Einde zitting: 2021
Nevenfuncties: (1) werkzaam als Directeur-eigenaar Interimbureau Deltra BV, (2) Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Meppel, (3) Lid Raad van Toezicht Stichting Cultureel Centrum de Plataan, (4) Lid Accreditatiecommissie Opleidingscentrum Bureau Meesterschap, (5) Voorzitter Raad van Toezicht Prader-Willi Stichting, (5) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

De heer drs. H.L. (Huib) van der Kolk
Aanvang: 2014
Einde zitting: 2022
Nevenfuncties: (1) werkzaam als Interim- en projectmanager bij WB de Ruimte, (2) Penningmeester Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

De heer S.L. (Steef) Visser RA
Aanvang: 2012
Einde zitting: 2019
Nevenfuncties: (1) werkzaam als Partner en CEO Visser & Visser Accountants- Belastingadviseurs, (2) Voorzitter Raad van Commissarissen Fides Wonen, (3) Voorzitter Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde Kerk (landelijk), (4) Voorzitter Stichting Predikantstraktementen Hersteld Hervormde Kerk (landelijk), (5) Voorzitter Commissie Toezicht & Financiën Hersteld Hervormde Kerk (landelijk), (6) Voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee, (7) Voorzitter Commissie MKB Koninklijke NBA, (8) Secretaris Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen te Sommelsdijk, (9) Secretaris Stichting Monumentenbehoud en Stichting Monumentenbeheer te Sommelsdijk, (10) Penningmeester Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk, (11) Penningmeester Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee, (12) Bestuurslid Stichting Predikantspensioenen Hersteld Hervormde Kerk (landelijk), (13) Bestuurslid Stichting Paulina.nu, (14) Bestuurslid Stichting Support Goede Doelen, (15) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

De heer J. (Joël) van de Wetering
Aanvang: 2018
Einde zitting: 2022
Nevenfuncties: (1) werkzaam als Manager Business Control Specifiek bij Achmea – divisie Zilveren Kruis, (2) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

Mevrouw D. (Daniëlle) Woestenberg
Aanvang: 2018
Einde zitting: 2022
Nevenfuncties: (1) werkzaam als Lobbyist/jurist van het Interkerkelijke Contact met de Overheid (CIO), (2) werkzaam als Jurist Ad Extra bij het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de RK-Kerk, (3) werkzaam als Docente Levensbeschouwing bij het Rythoviuscollege, Eersel, (4) Eigenaar adviesbureau PubliuZ, Eersel, (5) Lid Raad van Toezicht ProDemos, huis voor de Rechtstaat, Den Haag, (6) Lid Raad van Toezicht WorldVision, Amersfoort, (7) Lid Raad van Toezicht TWB aandacht met zorg, Roosendaal, (8) Lid Raad van Toezicht, Land van Horne, Weert, (9) Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Fides Wonen, Dirksland, (10) Lid Raad van Toezicht Opella, Zorg- en welzijnsorganisatie, Ede-Wageningen, (11) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.

 

Mevrouw F. (Francis) Wout
Aanvang: 2018
Einde zitting: 2020
Nevenfuncties: (1) werkzaam als perschef bisdom Rotterdam, (2) Voorzitter College van Perschefs van de Nederlandse Kerkprovincie, (3) Lid Bisschoppelijke Commissie voor Communicatie en Media (BCCM), (4) Lid Bisschoppelijk Brielse Commissie t.g.v. Nationaal bedevaartsoord te Brielle, (5) Lid Participantenraad Laurens Zorg, (6) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Gouda.