Raad van Toezicht

Voorzitter

 

Mevrouw mr. drs. D.P.J. (Daniëlle) Woestenberg
Aanvang: 2018

Aftredend per 1 november 2020

(Neven)functies:

(1) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK);
(2) Lobbyist/jurist van het Interkerkelijke Contact met de Overheid (CIO);
(3) Jurist Ad Extra bij het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk;
(4) Docente Levensbeschouwing bij het Rythovius College;
(5) Eigenaar adviesbureau PubliuZ;
(6) Lid Raad van Toezicht ProDemos, Huis voor Democratie en rechtsstaat;
(7) Lid Raad van Commissarissen SSH&;
(8) Lid Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg West-Brabant.

 

Vicevoorzitter

Mevrouw drs. F. E. (Francis) Wout
Aanvang: 2018
Einde zitting eerste termijn: 2020
Nevenfuncties:
(1) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK);

(2) Lid Bisschoppelijke Commissie voor Communicatie en Media (BCCM);
(3) Lid Participantenraad Laurens Zorg.

 

Overige leden

 

Mevrouw M. E. (Maaike) Harmsen
Aanvang: 2018
Einde zitting eerste termijn: 2020
(Neven)functies:
(1) Secretaris Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK);
(2) PhD Candidate onderzoeksgroep ‘The future of Business Ethics’ bij Erasmus Universiteit;
(3) Commissaris Nedag BV;
(4) Secretaris Stichting Dream it, Wish it, Do it;
(5) Lid landelijke Regiegroep hereniging Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken.
(6) Partner bij Jobfish.nl

 

De heer drs. H.L. (Huib) van der Kolk
Aanvang: 2014
Einde zitting tweede termijn: 2022
(Neven)functies:
(1) Penningmeester Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK);

(2) Interim- en projectmanager bij WB de Ruimte.

 

De heer drs. J. B. S. (Joël) van de Wetering
Aanvang: 2018
Einde zitting eerste termijn: 2022
(Neven)functies:
(1) Lid Bestuur Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK);

(2) Manager Finance & Control Kamer van Koophandel.