Financiering gastlessen door Gezonde School

De kosten

Een gehele lesdag kost € 1.000
Een halve lesdag kost € 500

 

Wist u dat u subsidie kunt aanvragen via de Gezonde School? Na een goedgekeurde aanvraag ontvangt u maximaal € 8.000 die u kunt besteden aan de preventielessen van Siriz.

 

Bij het afnemen van de lessen van Siriz bent u verplicht een subsidieaanvraag te doen bij de Gezonde School.

 

U betaalt aan Siriz in eerste instantie de helft van het totaalbedrag. Wanneer u de subsidie ontvangt van de Gezonde School kunt u de andere helft betalen. Wordt de subsidie van Gezonde School afgewezen, dan vervalt de tweede factuur en betaalt u slechts de helft.

 

De Gezonde School

De Gezonde School is een initiatief van de ministeries van VWS, SZW, EZ en OCW. De Gezonde School werkt aan een werkwijze voor scholen zodat scholen structureel kunnen werken aan het thema gezondheid. Eén van de onderwerpen op het gebied van gezondheid is seksualiteit.
De Gezonde School stelt € 8.000, per jaar beschikbaar aan scholen die willen werken aan gezondheid.
Wilt u een les boeken bij Siriz, dan kunt u subsidie aanvragen op www.gezondeschool.nl.