Financiering gastlessen door Gezonde School

De kosten

Een gehele lesdag kost € 1.000
Een halve lesdag kost € 500

 

Wist u dat u subsidie kunt aanvragen via Gezonde School? Na een goedgekeurde aanvraag ontvangt u maximaal € 5.000 per schoollocatie per jaar die u kunt besteden aan de preventielessen van Siriz. U betaalt aan Siriz de helft van het totaalbedrag. Wanneer u de subsidie ontvangt van Gezonde School betaalt u de andere helft. Wordt de subsidie van Gezonde School afgewezen, dan vervalt de tweede factuur en betaalt u slechts de helft.

 

Gezonde School

Gezonde School is een initiatief van de ministeries van VWS, SZW en OCW. Gezonde School werkt aan een werkwijze voor scholen zodat scholen structureel kunnen werken aan het thema gezondheid. Een van de onderwerpen op het gebied van gezondheid is seksualiteit en relaties.
Gezonde School stelt € 5.000 per schoollocatie per jaar beschikbaar aan scholen die willen werken aan seksuele gezondheid.
Wilt u een les boeken bij Siriz, dan kunt u subsidie aanvragen via www.gezondeschool.nl.