Visie en missie

Visie

Elk menselijk leven is vanaf het begin waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren leven. We willen eraan bijdragen dat elk mens zich veilig kan ontwikkelen.

 

Het bevorderen van verantwoord seksueel gedrag van jeugdigen en jongvolwassenen draagt eraan bij dat onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen.

 

In schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap kunnen hulpverleners ogen openen voor perspectieven en kunnen cliënten daarnaar handelen.


Missie

We versterken morele competenties, kennis en vaardigheden van jeugdigen en jongvolwassenen met het oog op een verantwoord seksueel gedrag en het voorkomen van onbedoelde zwangerschap.

 

We bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna.