Over Siriz

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

 

Kwaliteit
Siriz heeft het HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kwalitatief goede zorg en is een ANBI-geregistreerd goed doel. Daarnaast is Siriz door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goed doel. Siriz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50739107 en RSIN 822895869. Ons BTW-nummer is NL8228 95 869 B01.

 

ISO 9001 HKZ logo     ANBI logo

Onze visie/missie

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze klanten op en leveren maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze klanten.

 

Siriz is een organisatie die investeert in preventie en die ondersteuning en zorg biedt met een beroep op de positieve krachten die te vinden zijn bij haar klanten. Siriz kiest voor inbedding op lokaal en regionaal niveau van haar preventie, ondersteuning en zorg.

 

Onze medewerkers hebben de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. Siriz werkt daarom aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van ongeboren menselijk leven erkent en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven wil dragen. Siriz respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om binnen de wettelijke grenzen zelf een keuze te maken voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken daarvan.

Folders

Folder ‘In gesprek over’ | download

Folder ‘Jong en zwanger’ | download

Folder ‘Problemen rond je onbedoelde zwangerschap’ | download

Folder Siriz | download

Hulpposten

Amsterdam Ga verder

Amersfoort Ga verder

Den Haag Ga verder