Over Siriz

Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap. Wij bieden preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren willen we het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Wij werken in heel Nederland met 45 beroepskrachten en 120 opgeleide vrijwilligers. Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de VBOK.

 

Kwaliteit
Siriz heeft het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kwalitatief goede zorg en is een ANBI-geregistreerd goed doel. Daarnaast is Siriz door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goed doel. Siriz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50739107 en RSIN 822895869. Ons BTW-nummer is NL8228 95 869 B01.

 

ISO 9001 HKZ logo     ANBI logo

Onze visie/missie

Visie

Elk menselijk leven is vanaf het begin waardevol en kwetsbaar, ook het ongeboren leven. We willen eraan bijdragen dat elk mens zich veilig kan ontwikkelen.

 

Het bevorderen van verantwoord seksueel gedrag van jeugdigen en jongvolwassenen draagt eraan bij dat onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen.

 

In schijnbaar uitzichtloze situaties rond zwangerschap en jong ouderschap kunnen hulpverleners ogen openen voor perspectieven en kunnen cliënten daarnaar handelen.


Missie

We versterken morele competenties, kennis en vaardigheden van jeugdigen en jongvolwassenen met het oog op een verantwoord seksueel gedrag en het voorkomen van onbedoelde zwangerschap.

 

We bieden perspectief bij onbedoelde zwangerschap door ondersteuning en zorg te bieden aan mannen en vrouwen die worstelen met de keuze voor het voldragen of afbreken van de zwangerschap en de periode daarna.