Bekijk andere nieuwsberichten
29 okt

Opinieartikel Algemeen Dagblad ‘Vrije keuze is juist het uitgangspunt van Siriz’

In het Algemeen Dagblad van vrijdag 19 oktober 2018 stond een opinieartikel van Christa Compas, Hedy d’Ancona en Maartje Schermer. De kop luidde: ‘Ongewenst zwangere verdient neutrale hulp’. Bestuurder van Siriz, Ronald Zoutendijk, reageerde door middel van onderstaand opinieartikel in het Algemeen Dagblad van 23 oktober 2018.

 

Keiharde lobby

Het opiniestuk is onderdeel van een harde lobby, aangevuurd door het Humanistisch Verbond. De circa 150 vrijwilligers en beroepskrachten van Siriz, een hulporganisatie die vrouwen begeleidt die onbedoeld zwanger zijn, worden weggezet als bewuste beïnvloeders. Maar vooral ook de meer dan 4.500 vrouwen, die Siriz jaarlijks begeleidt of opvangt, worden neergezet als onmachtige vrouwen die zich zomaar alles laten vertellen.

 

Voor onze medewerkers is het vanzelfsprekend dat zij niet sturend zijn bij de keuze de zwangerschap te voldragen of af te breken. De vrije keuze van vrouwen is voor Siriz uitgangspunt van de hulpverlening. In de keuzebegeleiding vergróten de hbo-gediplomeerde maatschappelijk werkers van Siriz, die de beroepscode volgen, juist de keuzevrijheid van de vrouw door álle opties te bespreken die een vrouw heeft als zij onbedoeld zwanger is, inclusief beschikbare hulp. Ook nà haar keuze, welke dan ook, is de hulp van Siriz beschikbaar voor de vrouw.

 

Niet in strijd met de wet

De schrijvers stellen ten onrechte dat onze hulpverlening in strijd is met de wet. De wet stelt dat de hulpverlening en besluitvorming erop gericht moet zijn dat iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap met zorgvuldigheid wordt genomen en alleen dan uitgevoerd, indien de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.

Wanneer de vrouw van oordeel is dat haar situatie niet op andere wijze kan worden beëindigd dan door een abortus, bespreken we of de vrouw haar verzoek heeft gedaan in vrijwilligheid, na zorgvuldige overweging en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor ongeboren leven en van de gevolgen voor haarzelf en haar sociale netwerk. Keuzebegeleiding is in onze overtuiging meer dan het verwijzen naar de dichtstbijzijnde abortuskliniek.

 

Medische informatie

In het artikel wordt gesteld dat uit onderzoek zou blijken dat Siriz medisch onjuiste informatie geeft aan vrouwen over abortus. Van serieus onderzoek hiernaar, gebaseerd op verifieerbare gegevens, is echter geen sprake.

Uiteraard nemen wij kritiek serieus. Wanneer zou blijken dat informatie niet volledig of niet juist is, passen wij die aan. Maar daar lijkt het de schrijvers niet om te gaan. Zij willen de hulpverlening, waarvan jaarlijks circa 4.500 vrouwen en mannen naar volle tevredenheid gebruik maken, in een hoek van verdachtmakingen drukken. Hierdoor komt de subsidie aan Siriz ten onrechte in het geding. Daar lijken de schrijvers niet wakker van te liggen. Hun visie op hulp bij onbedoelde zwangerschap is kennelijk de enig juiste.

 

Wij nodigen de schrijvers van harte uit bij Siriz om zelf vast te stellen wie wij zijn en hoe wij werken.

 

Ronald Zoutendijk,

bestuurder Siriz