Bekijk andere nieuwsberichten
19 nov

Ondernomen stappen naar aanleiding van onjuiste berichtgeving

In diverse media is de afgelopen weken het beeld geschetst dat Siriz in haar hulpverlening medisch onjuiste informatie zou verstrekken en dat de keuzehulpverlening sturend zou zijn. Op basis van flinterdun onderzoek (fake chatgesprek) door EenVandaag en De Groene Amsterdammer zijn beschuldigingen geuit die geen recht doen aan de werkwijze van Siriz. Hieronder lichten wij toe hoe wij omgaan met medische informatie en welke stappen Siriz heeft ondernomen naar aanleiding van de berichtgeving. Verder lichten wij toe dat onze professionele hulpverleners niet sturen in hun hulp aan vrouwen.

 

Medische informatie
In een uitzending van EenVandaag d.d. 26 september 2018 maakt gynaecologe Gunilla Kleiverda bezwaar tegen bepaalde medische informatie, Wij nemen opmerkingen en aanvullingen op de medische informatie zeer serieus. Siriz gaat uitermate terughoudend en zorgvuldig om met medische informatie. Uitgangspunt in onze hulpverlening is dat voor medische informatie wordt verwezen naar medische professionals, als men meer wil weten dan wat hierover op onze websites staat.
Siriz heeft naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag de besproken informatie op www.vragenoverabortus.nl laten toetsen door medisch deskundigen en, waar nodig, op detailniveau aangescherpt.

 

Sturing keuzehulp
Voor onze medewerkers is het vanzelfsprekend dat zij niet sturend zijn bij de keuze om de zwangerschap te voldragen of af te breken. De vrije keuze van vrouwen is voor Siriz uitgangspunt van de hulpverlening. In de keuzebegeleiding vergroten de hbo-gediplomeerde maatschappelijk werkers van Siriz, die de beroepscode volgen, juist de keuzevrijheid van de vrouw door alle opties te bespreken die een vrouw heeft als zij onbedoeld zwanger is, inclusief beschikbare hulp en alternatieven voor abortus. Een vrouw heeft recht op een geïnformeerde keuze. Ook na haar keuze, welke dan ook, is de hulp van Siriz beschikbaar voor de vrouw.
Lees ook eerdere berichtgeving op onze website over onze reactie op het fake chatgesprek dat De Groene Amsterdammer met Siriz voerde, waarop de redacteur baseerde dat onze hulpverlening sturend zou zijn.

 

Verhouding VBOK/Siriz
De werkwijze van Siriz wordt volledig gesteund door de VBOK.
De bestuursleden en de algemeen directeur van de VBOK zijn dezelfde personen die zitting hebben in de Raad van Toezicht, respectievelijk de Raad van Bestuur van Siriz. De VBOK en Siriz hebben dezelfde visie over de keuzevrijheid van de vrouw en over het ongeboren menselijk leven. Van beïnvloeding van de ene organisatie ten opzichte van de andere organisatie is daarom geen sprake.

 

Siriz en VBOK hebben beide de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. Dit betekent niet dat zij tegen abortus zijn. Het betekent wel dat zij het menselijk leven respecteren, zowel het geboren als het ongeboren. Abortus is in Nederland een recht; Siriz en VBOK strijden niet tegen dit recht.

 

Deze visie betekent wel dat zowel de VBOK als Siriz het belangrijk vinden om met een onbedoeld zwangere vrouw die hierbij om hulp vraagt alle verschillende opties te bespreken die er zijn bij een onbedoelde zwangerschap. Dit gebeurt overeenkomstig de vergewisplicht van artsen, zoals vastgelegd in de Wet afbreking zwangerschap. De maatschappelijk werkers van Siriz werken professioneel en ondersteunen de cliënt zodanig, dat de cliënt zelf een weloverwogen keuze kan maken.

 

Kwaliteitscriteria
Zoals bekend is, gaat Staatssecretaris Paul Blokhuis kwaliteitscriteria opstellen waaraan hulpverleningsinstanties die keuzebegeleiding bieden moeten voldoen. Vanzelfsprekend gaat Siriz daaraan voldoen. Siriz ziet dus uitkomsten daarvan met vertrouwen tegemoet.