Professionals/verwijzers

Expertise op het terrein van onbedoelde zwangerschap en meer

Siriz is een professionele organisatie met expertise op het gebied van onbedoelde zwangerschappen. Wij bieden kortdurende en langdurende psychosociale hulpverlening. Daarnaast bieden wij opvang en begeleiding aan (aanstaande) jonge moeders in leef-/leerhuizen in Gouda en Groningen en begeleid wonen huizen in Delft en Gouda. In deze zorglocaties zetten wij de bewezen effectieve methode Krachtwerk in.

 

Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger (JOOZ)

Siriz en JSO initieerden in 2016 en 2017 een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Met dit programma, genaamd JOOZ (Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger), willen we met gemeenten en organisaties de handen ineenslaan om de kwaliteit van preventie en ondersteuning te verbeteren en expertise lokaal te borgen.

 

Ons hulpverleningsaanbod:

keuzebegeleiding;
• begeleiding tijdens en na de zwangerschap;
postabortus-hulpverlening;
hulp bij een zorgwekkende 20-wekenecho;
begeleiding bij vertrouwelijk bevallen;
begeleiding bij plaatsing van een kind in een pleeggezin;
begeleiding bij afstand ter adoptie;
diverse soorten opvang voor jonge moeders;

Nurture and Play
• consult geven aan professionals zoals algemeen maatschappelijk werk, jeugdteams, sociaal wijkteams, artsen, verloskundigen, ziekenhuismaatschappelijk werkers, zorgverleners en docenten.

 

Partners, familieleden en andere betrokkenen kunnen ook met een hulpvraag bij Siriz terecht.

 

Begeleiding of doorverwijzing

Voor begeleiding en advies rondom de situatie van uw cliënt, leerling of patiënt kunt u contact opnemen met onze maatschappelijk werkers op een van de onderstaande manieren. Doorverwijzen is ook mogelijk.

Voor langdurige begeleiding en opvang door Siriz is een beschikking nodig vanuit de Wmo of Jeugdwet. Een uitzondering daarop vormen de trajecten voor keuzebegeleiding en begeleiding bij vertrouwelijk bevallen. Ook zijn er situaties waarin gebruik gemaakt kan worden van een pgb.

 

Meer weten over de visie van Siriz en de uitgangspunten in onze hulpverlening?

 

Bel 0800 440 00 03  Stuur een e-mail Zoek een hulppost