Abortus en je verdriet

Als je moeite hebt met het verwerken van een abortuservaring of verliesgevoelens ervaart, dan kun je bij Siriz terecht voor hulp.  Onze hulpverlening is erop gericht om de abortuservaring te verwerken zodat het je niet meer belemmert in je dagelijks leven. Je kunt bij ons terecht voor:

  • Groepsbijeenkomsten ‘Verder na abortus’
  • Individuele gesprekken met een maatschappelijk werker

 

Groepsbijeenkomsten ‘Verder na abortus’

Je bent niet alleen. Net als jij, heeft iedere vrouw die voor abortus kiest, een eigen verhaal. Sommige mensen ervaren verliesgevoelens na een zwangerschapsafbreking. Je kan behoefte hebben aan verwerking of afsluiting van deze gebeurtenis. Siriz biedt groepsbijeenkomsten aan om in gesprek te gaan met mensen die jouw gevoel herkennen. Samen staan we stil bij de abortus. Ook kijken we naar de toekomst. En belangrijk: je krijgt handvatten om weer verder te kunnen. Onze groepsleiders zijn allemaal gespecialiseerd in verlies tijdens de zwangerschap. De groepen bestaan uit maximaal vijf personen.

 

Na deze dag:

  • Heb jij jouw abortuservaring een plek kunnen geven in jouw leven.
  • Voel jij je gehoord en gezien in jouw ervaring.
  • Kan jij je (weer) hoopvol op de toekomst richten.

 

Wil je meer weten? Bekijk dan de online folder of lees hier meer over de bijeenkomsten.

 

Individuele gesprekken

Siriz biedt ook de mogelijkheid om individuele gesprekken met een maatschappelijk werker te voeren. Zij kan met je stilstaan bij wat destijds meespeelde bij het maken van een keuze en wie erbij betrokken waren. Je ontdekt hoe je (beter) kunt omgaan met gevoelens van boosheid en verdriet. We schenken aandacht aan hoe je jouw leven nu kunt vormgeven. Ook kijken we naar wat je van mensen om je heen nodig hebt om verder te komen in het verwerkingsproces en hoe je hen om die hulp kunt vragen.

 

Voor hulp na abortus in deze vorm heb je van de gemeente een toewijzingsbesluit voor jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning nodig. Onze maatschappelijk werkers kunnen je helpen om dit toewijzingsbesluit te krijgen of meer vertellen over hoe je dit toewijzingsbesluit krijgt.

 

 

Bel 0800 440 00 03 WhatsApp 06 24 90 75 55 Chat met ons Stuur een e-mail