Vrijwilliger leersessies (Gouda)

De zorglocaties van Siriz bieden een veilige plek voor jonge (aanstaande) moeders en hun kind. In Gouda heeft Siriz twee zorglocaties waar opvang en begeleiding wordt geboden: leef-/leerhuis De Regentes en een begeleid wonen locatie. Bij deze zorglocaties begeleidt Siriz jonge vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt en te maken hebben met verschillende problemen, waaronder persoonlijkheidsproblematiek en psychosociale problemen. De bewoonsters worden tijdens hun verblijf voorbereid op de bevalling, het moederschap en een zelfstandige toekomst, samen met hun kind. De jonge vrouwen ontvangen deskundige hulp in een huiselijke omgeving.

 

Op dit moment zoeken wij ter zwangerschapsvervanging een

vrijwilliger leersessies
(+/- 3 uur per week)

Dinsdag 09:30 – 11:45 uur + voorbereiding leersessies

voor de periode van 1 februari 2019 tot +/- 1 juni 2019

 

Gedurende de week volgen de moeders die geen eigen dagbesteding hebben, zoals school of een baan, een vast programma dat wordt aangeboden door Siriz. Een onderdeel van dit programma zijn de leersessies op de dinsdag- en de donderdagochtend. Dit zijn groepsbijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen worden besproken, zoals bijvoorbeeld opvoeding & verzorging, veiligheid, zelfbeeld, sociale vaardigheden etc. Een keer in de twee weken kiezen de jonge moeders voor de leersessies op dinsdag zelf een onderwerp dat hun interesse heeft. Zij presenteren dit dan zelf. De andere dinsdag heeft de leersessie een creatieve invulling. De leersessies zijn bedoeld om op een interactieve manier van elkaar te leren.

 

Takenpakket

• In samenwerking met woonbegeleiders een bijdrage leveren aan de planning van de leersessies.
• Het voorbereiden van de creatieve leersessies (benodigdheden verzamelen, voorbeeld knutselen, koffie/thee en lekkers aanbieden aan de groep).
• Bewoonsters begeleiden bij het voorbereiden van leersessies wanneer zij deze zelf voorzitten.
• Bewoonsters motiveren en enthousiasmeren door een actieve en opgewekte presentatie tijdens de groepsbijeenkomsten.
• Bewoonsters tijdens de leersessies begeleiden en ondersteunen bij de activiteiten.
• Aandacht hebben voor het groepsproces en, indien nodig, hierop aansturen.
• In vakanties begeleiden van de groep tijdens ontspanningsactiviteiten buiten de deur onder verantwoordelijkheid van woonbegeleiders.

 

Als vrijwilliger van de afdeling Zorg van Siriz

• ben je op de dinsdagen beschikbaar voor de leersessies (groepsbijeenkomsten);
• woon je één keer per kwartaal een vrijwilligersvergadering bij;
• ben je voor minimaal één jaar beschikbaar;
• neem je deel aan de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering die door Siriz  worden aangeboden.

 

Profiel

• je onderschrijft de visie van Siriz;
• je voelt je thuis bij de kernwaarden van Siriz;
• je onderschrijft de gedragscode;
• je wilt je belangeloos voor de jonge moeders inzetten;
• je beschikt over voldoende vaardigheden om goed om te kunnen gaan met jongeren met veelzijdige problematiek;
• je hebt respect voor de privacy van de bewoners;
• je bent ouder dan 21 jaar;
• je bent woonachtig in de regio Gouda
• je spreekt goed Nederlands.

 

Siriz biedt

• uitdagende en zinvolle werkzaamheden;
• een vrijwilligersvergoeding;
• coaching en deskundigheidsbevordering;
• gezellige ontmoetingsmomenten met alle Siriz-vrijwilligers
• WA-verzekering tijdens werkzaamheden voor Siriz;
• vergoeding van reiskosten.

 

Interesse?

Heb je interesse in deze vrijwilligersvacature? Meld je dan aan via onderstaande knop.
Bij vragen kun je e-mailen naar Florien van Rij, woonbegeleider.
Aanmelden