Geloofsgemeenschappen

In veel kerken, parochies en andere geloofsgemeenschappen wordt gecollecteerd of aandacht gegeven aan het werk van Siriz. We zijn dankbaar voor de zorg voor moeder, vader en (ongeboren) leven. Ook met uw geloofsgemeenschap kunt u ons steunen.

 

Collecteren voor Siriz
We stellen het zeer op prijs als u voor Siriz een collecte wilt houden. Om uw leden te informeren over het werk van Siriz hebben wij verschillende materialen beschikbaar, zoals een PowerPoint presentatie, een korte introductietekst over Siriz en ons logo. Neem hiervoor contact met ons op via communicatie@siriz.nl.

 

Bankrekeningnummer
Wij vragen uw vriendelijk om uw collectebijdrage over te maken op Rabobank NL06RABO0146267508 (BIC: RABONL2U). Bij voorbaat hartelijk dank voor de steun van uw geloofsgemeenschap. Wij stellen deze zeer op prijs.