Geloofsgemeenschappen

In veel kerken, parochies en andere geloofsgemeenschappen wordt gecollecteerd of aandacht gegeven aan het werk van Siriz. We zijn dankbaar voor de zorg voor moeder, vader en (ongeboren) leven. Ook met uw geloofsgemeenschap kunt u ons steunen.

 

Collecteren voor Siriz
We stellen het zeer op prijs als u voor Siriz een collecte wilt houden. Om uw leden te informeren over het werk van Siriz hebben wij verschillende materialen beschikbaar, zoals een PowerPoint presentatie, een korte introductietekst over Siriz en ons logo. Neem hiervoor contact met ons op via communicatie@siriz.nl.

 

Brochure, machtigingskaarten en posters
Onze algemene brochure, machtigingskaarten en posters zijn te bestellen via 033 460 50 70 of info@siriz.nl. Geeft u aan welke materialen u wilt ontvangen en het aantal exemplaren?
Voor verzending en onze administratie hebben wij uw contactgegevens (postadres) en naam en locatie van uw geloofsgemeenschap nodig.