Doneer online

Wilt u graag een ander bedrag doneren? Dan vragen wij u vriendelijk om uw donatie over te maken op Rabobank NL06RABO0146267508 (BIC: RABONL2U). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

 

ANBI_FC_blauw

Siriz is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan Siriz fiscaal aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels. Het betekent ook dat Siriz geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen.