Gemeenten

Siriz is een professionele organisatie met expertise op het gebied van onbedoelde zwangerschappen. Wij bieden kortdurende en langdurende psychosociale hulpverlening. Daarnaast bieden wij opvang en begeleiding aan (aanstaande) jonge moeders in leef-/leerhuizen in Gouda en Groningen en begeleid wonen huizen in Delft en Gouda. In deze zorglocaties zetten wij de bewezen effectieve methode Krachtwerk in.

 

Om de seksuele weerbaarheid van jongeren te vergroten en het aantal onbedoelde zwangerschappen binnen deze doelgroep terug te dringen geeft Siriz preventielessen aan jongeren tussen 11 en 25 jaar.

 

Voor langdurige begeleiding en opvang door Siriz is een beschikking nodig vanuit de Wmo of Jeugdwet. In sommige situaties kan er ook gebruik gemaakt worden van een pgb. Een uitzondering daarop vormen de trajecten voor keuzebegeleiding en begeleiding bij vertrouwelijk bevallen.

 

Resultaten 2017

In 2017 beantwoordden wij 4.508 korte hulpvragen, verzorgden wij 379 ambulante trajecten en bereikten wij 20.587 jongeren met preventieactiviteiten. Daarnaast boden wij opvang en begeleiding aan 51 jonge moeders en hun kind. Meer over onze resultaten in 2017 leest u in ons jaarverslag.

 

Programma Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger (JOOZ)

Siriz en JSO initiëren in 2016 en 2017 een landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Met dit programma, genaamd JOOZ (Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger), willen we met gemeenten en organisaties de handen ineenslaan om de kwaliteit van preventie en ondersteuning te verbeteren en expertise lokaal te borgen.

 

Cijfers en trends over abortus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd publiceert jaarlijks een rapport met gegevens over de zwangerschapsafbrekingen die in het voorafgaande jaar in Nederland werden uitgevoerd.  Enkele cijfers en trends uit het rapport over 2016 hebben we visueel weergegeven in infographics.

 

Handreiking voor gemeenten

Handreiking Gemeenten aan zet bij jong ouderschapOm gemeenten te informeren, inspireren en handvatten te bieden is de handreiking ‘Gemeenten aan zet bij jong ouderschap’ geschreven. In deze handleiding, die is ontwikkeld vanuit het programma JOOZ, staan oplossingsrichtingen en praktijkvoorbeelden van integraal beleid bij jong ouderschap.

 

Het geeft praktische handvatten rondom de uitdagingen die er voor jonge ouders liggen bij het vinden van hun weg naar zelfstandigheid en voor uitvoeringsorganisaties om jonge ouders daarbij te ondersteunen. Knelpunten waar gemeenten een sleutelrol hebben om ze uit de weg te ruimen. Denk bijvoorbeeld aan voldoende en betaalbare huisvesting, ontschotten van beleid en (ervarings)deskundigheid in wijkteams.

 

Ervaringsdeskundigen, Taskforce JOOZ, professionals, uitvoeringsorganisaties en gemeenten hebben zich ingezet om deze handreiking te realiseren.