Expertise op het gebied van onbedoelde zwangerschappen

De maatschappelijk werkers van Siriz zijn op ten minste hbo-niveau opgeleide sociaal pedagogische hulpverleners en maatschappelijk werkers. Onze hulpverleners hebben zich gespecialiseerd in de problematiek van onbedoelde zwangerschap. Dit kan ook een zwangerschap zijn die door veranderde omstandigheden voor de betrokkene(n) alsnog onbedoeld is geworden. Bijvoorbeeld bij een zorgwekkende uitkomst van de 20-wekenecho.

 

Beroepscode voor de maatschappelijk werker

De maatschappelijk werkers van Siriz werken volgens de Beroepscode voor de maatschappelijk werker. Ook zijn zij geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Vanuit professioneel weten en handelen staat bij Siriz het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt bovenaan. Door middel van casuïstiekbespreking (in team bespreken van individuele casussen), intervisie, actuele protocollen en andere vormen van deskundigheidsonderhoud en -bevordering blijven de kwaliteit en kennis van onze hulpverleners op peil.