Bekijk andere nieuwsberichten
26 sep

Reactie Siriz n.a.v. uitzending EenVandaag

Op 26 september 2018 besteedde EenVandaag in haar uitzending aandacht aan de subsidie van Siriz. In de uitzending werd ingegaan op sommige medische informatie op een van de websites van Siriz, namelijk vragenoverabortus.nl, en medische informatie die werd gegeven in een chatgesprek.

Op basis van deze bevindingen is het onjuist te stellen dat Siriz geen professionele hulpverlening zou bieden die aan kwaliteitseisen voldoet.

 

Siriz biedt psychosociale en geen medische hulp
Medewerkers van Siriz zijn geen medisch geschoolde professionals, maar hbo-geschoolde maatschappelijk werkers die volgens de beroepscode werken. Het beleid van Siriz is dat er bij medische vragen wordt doorverwezen naar medisch specialisten. Uiteraard zal Siriz de informatie op haar website laten toetsen door medisch deskundigen.

 

Keuzehulp

Voor de maatschappelijk werkers van Siriz is het evident dat een vrouw zélf een weloverwogen keuze over haar zwangerschap maakt. Het is vanzelfsprekend dat de hulpverleners hun werk verrichten vanuit een professionele beroepshouding.

In de keuzebegeleiding vergroten de maatschappelijk werkers van Siriz juist de keuzevrijheid van een vrouw door álle opties te bespreken, inclusief alternatieven voor het afbreken van de zwangerschap. Vrouwen hebben recht op een geïnformeerde keuze. Daarin volgt Siriz artikel 5.2b van de Wet afbreking zwangerschap.

 

Siriz toetst processen en protocollen

Siriz zal als HKZ-gecertificeerde organisatie de komende periode, als onderdeel van een continu proces, haar processen en protocollen kritisch onder de loep nemen en, indien nodig, wijzigen. Daarnaast zijn training en begeleiding van medewerkers en vrijwilligers, conform het kwaliteitskader, een continu aandachtspunt bij Siriz. De komende tijd onderzoekt Siriz of deze scholing extra aanvulling behoeft. Ook stelt Siriz zich nadrukkelijk open voor extern, objectief onderzoek naar de kwaliteit van haar hulpverlening.

 

Kwaliteitseisen

Staatssecretaris Paul Blokhuis kondigde onlangs aan dat er onafhankelijke kwaliteitseisen komen, zodat voor hulpverleners helder is waaraan ze moeten voldoen om vanaf volgend jaar financiering te krijgen. Siriz sluit zich daar, als professionele zorgorganisatie, volledig bij aan en heeft er vertrouwen in dat haar hulpverlening aan deze eisen voldoet.