Ambulante begeleiding

Siriz heeft een hulppost gevestigd in Amsterdam. Op de hulppost werken maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap. Siriz biedt de volgende kort- en langdurende psychosociale hulpverlening:

 

Keuzebegeleiding
Wij begeleiden vrouwen en desgewenst hun eventuele partner bij het nemen van een weloverwogen beslissing over de zwangerschap waar zij blijvend achter kunnen staan.

 

Begeleiding bij het uitdragen van een zwangerschap
Wij begeleiden aanstaande moeders en vaders die hulp nodig hebben in de voorbereiding op het ouderschap. Wij bieden zowel praktische ondersteuning als psychosociale ondersteuning, zoals de acceptatie van de zwangerschap en het vormgeven van het ouderschap.

 

Post-abortushulpverlening
Door post-abortushulp worden vrouwen en mannen, die moeite hebben met de verwerking van een abortus, in staat gesteld om de abortuservaring te verwerken, zodat het hen niet meer belemmert in het dagelijks leven.

 

Begeleiding bij vertrouwelijk bevallen, afstand ter adoptie of bij plaatsing in een pleeggezin
Wanneer een zwangere vrouw niet de zorg kan of wil dragen voor haar kind biedt Siriz professionele begeleiding rondom vertrouwelijk bevallen, afstand ter adoptie of bij plaatsing in een pleeggezin. De begeleiding bestaat uit zowel alle praktische zaken die er geregeld moeten worden, als de psychosociale ondersteuning tijdens dit proces.

 

Voor wie

Siriz biedt hulpverlening aan vrouwen die te maken hebben met een onbedoelde zwangerschap. Ook (ex-)partners kunnen bij Siriz terecht voor begeleiding.

 

Waar

Gesprekken vinden, op afspraak, plaats bij onze hulppost aan de Frans Halsstraat 37 in Amsterdam of bij de cliënt thuis.

 

Begeleiding of doorverwijzing

Ook voor begeleiding en advies rondom de situatie van uw cliënt kunt u contact opnemen met Hanny Visser via tel. 06 44 11 77 60 of h.visser@siriz.nl.